Klachtenprocedure

Wij horen graag hoe u uw bezoek aan onze praktijk heeft ervaren. Uw reactie is heel waardevol: daarmee kunnen we onze zorg en service verbeteren.  

Klachtencomissie 

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. U kunt dan een schriftelijke klacht indienen bij uw acupuncturist. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw acupuncturist genoeg zijn. Als u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de NBCG-Yi de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is.